Schermafbeelding 2022-11-22 120920

We zijn open!

Het loket voor het toetsen van natuurdoelanalyses is open. Een natuurdoelanalyse wordt opgesteld voor elk Natura 2000-gebied en is het uitgangspunt voor herstelmaatregelen voor de natuur. Een aanvraag voor advies van de Ecologische Autoriteit loopt via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees hier meer.