Ecologische Autoriteit

Wat doet de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit beoordeelt onafhankelijk of alle beschikbare ecologische kennis en informatie gebruikt wordt voor besluiten, met het oog op het gezond maken en houden van beschermde natuur. Lees verder

Advies aanvragen

Een aanvraag voor advies van de Ecologische Autoriteit loopt via het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur. Hoe dat werkt, leest u hier