Werkbezoek Minister vd Wal Moerputten Vught 3471

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over het beschermde natuurgebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek. De natuur in het gebied is de afgelopen tijd achteruit gegaan en ook voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s. Daarom is het nemen van maatregelen voor herstel urgent. Vooral het terugbrengen van stikstofbelasting en het beschikbaar hebben van voldoende water van goede kwaliteit is van belang. De natuurdoelanalyse van het gebied, die door de provincie Noord-Brabant is opgesteld, is op het gebied van het inzicht in het watersysteem en maatregelen ervoor nog niet compleet.

De natuurdoelanalyse die nu is beoordeeld, gaat over het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek, een natuurgebied direct onder ’s-Hertogenbosch gelegen. Uit de analyse blijkt dat veel van de doelen voor het gebied niet worden gehaald, en dat het gebied deels al verslechterd is. Dit komt volgens de NDA onder andere door een te hoge belasting met stikstof en problemen met de waterhuishouding en waterkwaliteit. Dit is te zien in het gebied doordat er veel soorten voorkomen die er niet thuishoren, zoals grassen en kleine wilgenboompjes. Ook is het te merken aan veranderingen in de bodem, die hier en daar in het gebied gemeten zijn. Het gebied ligt op de zogeheten ‘Naad van Brabant’. De overgang tussen het beekdal van de Dommel en laagveen zorgt ervoor dat de natuur in dit gebied zonder uitzondering afhankelijk is van voldoende water, dat bovendien voldoende schoon moet zijn.

De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerder, ondanks de bedreigingen, zijn best doet de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beheren. Ook is nieuwe natuur aangelegd, om het gebied robuuster te maken. Om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert en om reeds opgetreden verslechtering terug te draaien, moeten echter wel snel extra maatregelen genomen worden voor stikstof, water en bodem.

De Ecologische Autoriteit is van oordeel dat de provincie zich voor het kiezen van de juiste watergerichte maatregelen eerst verder moet verdiepen in het watersysteem. De NDA is op dit punt niet compleet. De provincie heeft zelf al een start gemaakt met het opstellen van een zogenaamde ecohydrologische systeemanalyse: de Ecologische Autoriteit onderschrijft het belang hiervan en adviseert deze analyse op te nemen in de NDA en ook om de maatregelen die eruit komen met urgentie te nemen.

De Ecologische Autoriteit bracht al eerder adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen en Overijssel. Binnenkort volgen adviezen in Friesland, Drenthe en Gelderland. In de komende periode worden in totaal ruim 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.