vlinder

"Natuurdoelanalyses (NDA's) zijn een zeer goed hulpmiddel gebleken om inzicht te krijgen in hoe het gaat met de Nederlandse (Natura 2000-) Natuur. Ze kunnen beter, maar helpen ook nu al duidelijk te krijgen wat er nodig is om onze natuur te herstellen en daarmee uit de stikstofcrisis te komen. Het is nu een kwestie van uitvoeren van de eerste maatregelen én stappen zetten voor nog beter inzicht en een totaalpakket aan effectieve maatregelen voor robuuste natuur." 

Roy van Grunsven en Willemijn Smal schreven een artikel over Natuurdoelanalyses voor het tijdschrift 'Vlinders'. Lees het artikel hier.