engbertsdijksvenen

De Ecologische Autoriteit stuurde onlangs een brief naar de informateurs. Hierin benadrukten we nog eens dat natuur de onlosmakelijke basis vormt voor een economisch gezonde agrarische sector en ademruimte schept en een bron is voor water, biodiversiteit en klimaat regulering. We stuurden het rapport 'Doen wat moet én kan' mee met de brief en vroegen de informateurs om de samenhangende investeringen in natuur en landbouw zoals die momenteel plaatsvinden in het NPLG voort te zetten om onze natuur en agrarische sector in samenhang met elkaar te beschermen en te versterken.

lees de brief