IMG_20231031_153609

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse van de provincie Limburg voor het beschermde natuurgebied het Leudal. Hier komen bijzondere bossen en graslanden voor. Ook voor vissoorten is het beekdal van belang. Het gebied heeft last van droogte, stikstof en een slechte (grond)waterkwaliteit. De Ecologische Autoriteit adviseert om snel met aanvullende maatregelen te komen om verdere verslechtering te voorkomen. Denk aan intensivering van het bosbeheer, het tegengaan van verdroging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verlagen van de stikstofneerslag.

Aanvullend adviseert de Ecologische Autoriteit de provincie Limburg om op korte termijn de zogenaamde landschapsecologische systeemanalyse verder aan te vullen. Dit geeft de provincie meer inzicht in de samenhang in het gebied.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 54 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel en Drenthe. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.