5090
De Manteling van Walcheren betreft een kalkarm duingebied aan de noordwestrand van het voormalige eiland Walcheren. De kust is hier al vele honderden jaren een afslagkust en de kustlijn is in de loop der tijd met enkele kilometers landinwaarts verplaatst. Hierdoor is de zone met primaire duinen uiterst smal of ontbreekt volledig en komen de oude duinen tot zeer kort aan de kustlijn. Aan de zeezijde is tamelijk veel reliëf aanwezig dat meer landinwaarts overgaat naar minder geaccidenteerd terrein. In het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude duineikenbossen die hier een natuurlijke bosgrens vormen. Om de natuur in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Zeeland een natuurdoelanalyse opgesteld voor dit Natura 2000-gebied en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Zeeland (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Het Zeeuwse Landschap
Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

Wouter Berendsen, MSc (secretaris)
ir. Antje Ehrenburg
dr. Vincent Post
dr. Timothy Price
prof.dr. Pieter Stuyfzand, PhD
Marja van der Tas (voorzitter)

Regio: Zeeland


Natura 2000-gebied: Manteling van Walcheren


Landschapstype: Duin- en kustlandschap


Natuurtype: N08 Open duinen, N15 Droge bossen