5125
Landgoederen Brummen bestaat uit de deelgebieden Leusveld, Landgoed Voorstonden en de Empesche en Tondensche Heide. Deze terreinen op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal danken hun ecologische kwaliteit aan kwel- en bronwater. Eén van de belangrijke soorten hier is de kamsalamander.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

drs. Marion Brongers
dr. Casper Cusell
prof. dr. Rudy van Diggelen
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Landgoederen Brummen


Landschapstype: Beekdallandschap, Droog zandlandschap, Nat zandlandschap


Natuurtype: N04 Stilstaande wateren, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden, N11 Droge schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N14 Vochtige bossen, N15 Droge bossen