5127
De Bruuk is een moerasgebied in het bekken van Groesbeek, dat wordt gevoed door kwelwater. Het is een voorbeeld van het zogenaamde meden- of madenlandschap, dat wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. De hooimoerassen zijn deels voorbeelden van het blauwgrasland, deels van het veldrusschraalland.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

prof. dr. Rien Aerts
prof. dr. Rudy van Diggelen
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)
Reinder Torenbeek
ing. Eddy Wymenga

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Bruuk


Landschapstype: Nat zandlandschap


Natuurtype: N10 Vochtige schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N14 Vochtige bossen