5027

Elke provincie maakt een gebiedsprogramma voor het gezond maken van beschermde natuur, genoeg en goed water en een beter klimaat. Ook worden maatregelen voor vermindering van stikstof opgenomen. Een zogenoemde ‘handreiking’ beschrijft de benodigde inhoud van deze gebiedsprogramma’s. De Ecologische Autoriteit adviseert om in die handreiking concrete doelen op te nemen én aan te geven welke doelen het belangrijkste zijn. Zo komen de maatregelen in beeld die nodig zijn. Het Rijk neemt het advies ter harte en gaat de handreiking ermee verbeteren.

Meer informatie