Werkbezoek Minister vd Wal

Demissionair Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal was te gast bij een veldbezoek van onze werkgroep met onafhankelijke deskundigen aan Natura 2000 gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek. 

Een veldbezoek vormt het startschot van de werkzaamheden van de werkgroep, die de natuurdoelanalyses van provincies beoordeelt. Het levert belangrijke informatie en inzichten op over de lokale situatie en het functioneren van het gebied. De maat en schaal van het gebied worden voor de deskundigen veel duidelijker. Ook het gesprek van deskundigen onderling tijdens het veldbezoek levert waardevolle informatie en gebiedskennis op.

Minister Van der Wal wilde graag mee op veldbezoek, om zelf te ervaren hoe het werk van de Ecologische Autoriteit eruit ziet. De minister sprak met verschillende deskundigen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en De Vlinderstichting. Er komen namelijk bijzondere vlindersoorten voor in dit gebied. De minister sprak ook met werkgroepvoorzitter Marieke Van Rhijn en werkgroepsecretaris Willemijn Smal over de werkwijze van de Ecologische Autoriteit.

Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het met de natuur gesteld is in een gebied, welke problemen er zijn en welke mogelijke maatregelen getroffen kunnen worden om de natuurdoelen te halen en zo de natuur weer gezond te maken. Over enkele weken is het advies over Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek klaar en wordt het uitgebracht en gepubliceerd. 

De Ecologische Autoriteit heeft verscheidene adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina