5129
Het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem bestaat uit drie aparte deelgebieden. Het deelgebied Loevestein ligt rond het gelijknamige slot en bestaat uit graslanden en moeras in de uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas. Het deelgebied Pompveld omvat moeras, grienden, bosjes en vochtige graslanden. Het is een kleine polder met eigen watrerhuishouding. Ook de Kornsche Boezem is een kleine boezempolder, met veel grienden. Het Natura 2000-gebied heeft in zijn geheel een rijke visfauna.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)
Provincie Noord-Brabant

Samenstelling laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
dr. Wilfried ten Brinke
ir. Annemie Burger (voorzitter)
dr. ir. Gerben van Geest, ing.
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)

Regio: Gelderland, Noord-Brabant


Natura 2000-gebied: Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem